اخبار

قدرت استخراج بیت کوین با ورد بیش از نیم میلیون دستگاه ماینر وارد فاز جدیدی شد

قدرت استخراج بیت کوین با ورد بیش از نیم میلیون دستگاه ماینر وارد فاز جدیدی شد

نرخ هش و شدت سختی استخراج بیت کوین و قدرت استخراج بیت کوین مطابق با افزایش صعودی قیمت بیت کوین از اوایل سال جاری است و قدرت استخراج بیت کوین و قدرت محاسباتی اختصاص داده شده به بیت کوین وارد فاز جدیدی قرار گرفته است .

اطلاعات بیشتر