اخبار

مدیر سرمایه گذاری سریال مارک یوسکو، هرگز بیت کوین را نفروشید

مدیر سرمایه گذاری سریال مارک یوسکو، هرگز بیت کوین را نفروشید

بنابراین یوسکو نتیجه گرفت که فروش بیت کوین می تواند مانند فروش سهام در آمازون سودآور باشد و تاکنون نکته مثبتی برای این کار وجود نداشته است. CNBCگفت در هر سال از جمله امسال، افت دو رقمی در بیت کوین وجود داشت.

اطلاعات بیشتر