تست استرس بیت کوین نقدی شبکه بلاک گیک را مسدود می کند

تست استرس بیت کوین نقدی شبکه بلاک گیک را مسدود می کند

1398/07/05
| 124

«پس از اینکه در تاریخ اول سپتامبر وارد تست استرس بیت کوین نقدی شدیم، بیت کوین نقدی دچار افت معاملات گردید. »

تبادلات مالی بیت کوین نقدی اغلب چیزی بین 30 تا 50 هزار معامله در هر روز می باشد. با این وجود، همانطور که از شکل بالا مشاهده می گردد، در تاریخ اول سپتامبر، معاملات بیت کوین نقدی حدود 600000 پوند بود. به لحاظ نظری و تئوریک، این باید برای مرتب کردن و مدیریت بیت کوین نقدی آسان باشد، با این وجود، ازمون تست استرس بیت کوین برای ساعت ها کل شبکه را مشغول و دچار انسداد کرد.

 

شبکه بیت کوین نقدی و اندازه بلوک

اکنون ما خاطر جمع هستیم که شما اندازه بلوک کامل فیاسکو را می دانید. در تست استرس بیت کوین نقدی، برای به دست آوردن یک شکل خلاصه، بیت کوین با مسائل مقیاس پذیری مواجه بوده است و بخشی از جامعه احساس می کند که راه حل این مسئله در افزایش اندازه بلوک می باشد. تعداد زیادی از افراد در جامعه این باور را رد کردند و مخالفان در اول اوت سال 2017 از پروتکل جدا شدند و بیت کوین نقدی را ایجاد کردند. بیت کوین نقدی با داشتن محدودیتی به اندازه یک بلوک 8 مگابایتی پدیدار شد. در نهایت، بیت کوین یک پوشش قابل تنظیم را به دست آورد که در آن اندازه بلوک در صورت نیاز می تواند تا 32 مگابایت افزایش یابد.
مدت تست استرس بیت کوین

بسیار خوب بیایید به تست استرس بیت کوین بازگردیم. سه عامل و افت مهم در معاملات مربوط به سیستم تست استرس بیت کوین نقدی وجود داشت.  بزرگترین افت دیده شده از تست استرس بیت کوین نقدی، بسته شدن حدود 270000 معامله بسته شده در ناحیه انتظار بود. طبق صحبت های تحلیلگر  @StopAndDecrypt کل اندازه این معاملات تا 50 مگابایت می رسد. اگر بیت کوین نقدی بلوک های 32 مگابایتی تولید کرد، این باید در داخل دو بلوک یا در مدت زمانی حدود 20 دقیقه مرتب شود. با این حال، برای مرتب کردن 270000 معاملات در طی مدت تست استرس بیت کوین، که برابر با 2.5 ساعت بود، 15 بلوک طول کشید.
 

تست استرس بیت کوین نقدی

تصویر بالا بلوک های استخراج شده توسط مکان های استخراج در زمان تست استرس بیت کوین نقدی را نشان می دهد. این موضوع به چند دلیل برای مطالعه جالب توجه است:
1. در زمان تست استرس بیت کوین نقدی هر دوی مکان های ذخیره سازی بیت کوین
Bitmain's Antpool و Roger Ver's Bitcoin از محدودیت نرم افزار پیش فرض به میزان 2 مگابایت برای چند ساعت استفاده کردند.
2. هر دوی
ViaBTC و BTC.top از بلوک های کوچکتر از 2 مگابایت در زمان تست استرس بیت کوین استفاده کردند، با این وجود، هیچ جا نزدیک به محدوده 32 مگابایت نبودند.

3. در زمان تست استرس بیت کوین یک ماینر ناشناس وجود داشت که اندازه بلوک را تا 1 مگابایت محدود کرده بود.

هر دوی Roger Ver و Bitmain از بزرگترین حامیان صوتی افزایش اندازه بلوک بودند. با این وجود، در زمان تست استرس بیت کوین، به نظر می رسد که آنها خود اندازه بلوک را به کمترین میزان پیش فرض خود محدود کرده اند. همانگونه که شخصی در Reddit اشاره کرد: این کاملا خجالت آور است که ماینرها و مکان هایی که با صدا از مقیاس بندی زنجیره ای حمایت می کردند محدودیت 2 مگابایت بلوک برای خودشان تنظیم کرده اند. بنابراین، چرا ماینرها محدودیتی برابر با اندازه بلوک به میزان تنها 2 مگابایت دارند درحالی که پوشش قابل تنظیم تا 32 مگابایت را نیز دارا می باشد؟ سه دلیل احتمالی وجود دارد:

_تقاضای کافی وجود ندارد.

_هیچ انگیزه مالی برای ماینر بلوک بزرگتر وجود ندارد.

_خطر جدایی وجود دارد.

 

تقاضای کافی وجود ندارد

حتی با اینکه بیت کوین نقدی دارای اندازه بلوک بزرگتری از بیت کوین است، چارت های اطلاعاتی بیت کوین به ما می گوید که متوسط بلوک بیت کوین از متوسط  بلوک بیت کوین نقدی بزرگتر است. بنابراین در تست بیت کوین نقدی، چرا متوسط بلوک بیت کوین حدود 5 تا 8 برابر قویتر از بلوک بیت کوین نقدی است؟ ساده است.

آزمون تست استرس بیت کوین

در تست بیت کوین نقدی، شبکه بیت کوین پر مشغله تر از بیت کوین نقدی است: بیت کوین همیشه بیش از 300000 معامله در روز انجام می دهد. در تست بیت کوین نقدی مشخص گردید که ندرتا بیت کوین نقدی 50000 معامله را مدیریت می کند. از آنجایی که معاملات زیادی وجود نارد، برای بلوک های بزرگ تقاضایی وجود ندارد.

 

هیچ اندازه ای برای بلوک های بزرگتر وجود ندارد

همانطور که @StopAndDecrypt اشاره می کند، ماینرها انگیزه مالی برای استخراج بلوک های بزرگتر ندارند.BCash به تازگی 270000 معامله تایید نشده در ناحیه انتظار دارد. حدود 50 مگابایت بود. باوجود اینکه اندازه هر بلوک 32 مگابایت بود، حدود 15 بلوک طول کشید. در تست استرس بیت کوین نقدی، مجموع پاداشی که ماینرها بعد از پردازش همه آنها دریافت کردند، حدود 150 دلار بود. این 10 دلار به ازای هر بلوک بود. این موضوع بر روی Reddit بعدا توسط یک کاربر به نام کاربری با نام خنثی به تفصیل شرح داده شده است.همه این ها درباره انگیزه می باشد. بیت کوین کاملا مربوط به انگیزه می باشد. پاداش دستمزد در مقایسه با پاداش بلوک بسیار پایین است که باعث افزایش بلوک آن ها نمی شود. خواه آنها یک بلوک یک مگابایتی خواه یک مگابایتی استخراج کنند، تقریبا برای آنها همان پاداش می باشد.

آن چیزی که در تست استرس بیت کوین نقدی به ما نشان داده می شود این است که مدل دستمزد در بیت کوین نقدی سالم نیست. از زمانی که پردازش های بیت کوین نقدی در مقایسه با بیت کوین، تراکنش های کمتر با ارزش دلار کمتر را انجام می دهد، به سادگی نشان دهنده این است که آن نمی تواند یک بازار پرداخت داخلی را ایجاد کند که به اندازه بیت کوین سالم باشد.  همانطور که @StopAndDecrypt نکته ای در مورد تست استرس بیت کوین اشاره می کند، در مقایسه با، وقتیکه ناحیه انتظار در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ماینرها برای هر بلوک پاداشی برابر با 0.2BTC پاداش دریافت کردند. آن 2000 دلار به ازای هر بلوک  یعنی 10 دلار می باشد.

تست استرس بیت کوین نقدی،

 

خطر جدایی

جدایی پدیده ای در یک بلوک در ذهن است، اما هرگز بخشی از بلاک چین اصلی نخواهد شد. اغلب، یک بلوک چین سالم دارای تعدادی کمتری از بلوک های جدایی می باشد. یک شبکه با تعداد زیادی از جدا یافتگان بسیار ناکارآمد می باشد به طوری که ماینرها انرژی زیادی برای هیچ چیز صرف می کننند.

در آوریل سال 2019، تیم تحقیقاتی BitMEX بیان کرد که Bitcoin SV سازماندهی مجدد دو بلوک را تجربه می کنند. اول، یک سازماندهی مجدد سه بلوکه توسط سازماندهی مجدد شش بلوه تجربه می کند. زمانی که شبکه مجبور می شود تا بلوک ها را بعد از اینکه آنها استخراج شدند جدا کند، یک سازماندهی مجدد اتفاق می افتد. بیت کوین SV از این رنج می برد و این به دلیل بلوک های بادکرده اش می باشد. استدلالی که پشت این موضوع قرار دارد، ساده است. در یک شبکه غیرمتمرکز، یک بلوک نیاز دارد تا از طریق شبکه قبل از اینکه آن بخشی از بلاک چین شود، انتشار یابد. هرچه بلوک بزرگتر باشد نیازمند زمان بیشتری برای تایید از شبکه می باشد. با توجه به تست استرس بیت کوین نقدی، شاید بیت کوین نقدی بخواهد تا از این سناریو توسط عدم استخراج بلوک های بزرگتر اجتناب کند. اما بعد از آن، این سوال مطرح می شود که چرا در مرحله اول، تقاضای بلوک های بزرگتر می شود با وجود اینکه شما قصد استفاده از آن را ندارید؟