مقالات

بلاکچین چگونه باعث افزایش محافظت از حریم خصوصی می شود؟

بلاکچین چگونه باعث افزایش محافظت از حریم خصوصی می شود؟

حریم خصوصی، به‌عنوان آزادی در مقابل نفوذ غیرمجاز تعریف می‌شود. نوآوری‌های فنی در بیست سال گذشته نفوذ غیرمجاز را بی‌معنی کرده است و اکنون حریم شخصی ما حتی باوجود تکنولوژی بلاکچین از جبهه‌های مختلف موردحمله قرارگرفته است.

اطلاعات بیشتر